20.11.2014 17.00

Start !t Up

Technopark Gliwice 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C

Zgłoś pomysł

*Organizator zastrzega, że zgłoszone pomysły będą objęte tajemnicą i nie będą w żaden sposób rozpowszechniane ani podawane do publicznej wiadomości

Organizatorzy & Kontakt

Partnerzy

Innovation Fund Innowacyjna Gospodarka
Pobierz bilet
Pobierz bilet